Megaloman Kumikyoku [Animex 1200 Series 060]


1 Jokyoku ~ Koudaina Uchuu to Midori no Chikyuu ~ 
2 Megaloman 
3 Ai 
4 Uchuu Kenpou ~ Shutsujin Tsuiseki Soshite Kakutou ~ 
5 Invader ~ Dagger to Kuroboshi-zoku no Shuugeki ~ 
6 Megaron ~ Kunou Ketsui Ikari ~ 
7 Rosetta Hoshi 
8 ShuukyokuComentários